Reklamáció

Szavatosság

Egy Áru akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a weboldalon írt termékismertető jellemzőinek A Megrendelő az Áru szembetűnő, különösebb figyelem nélkül észlelhető hibáit, a szállítást követően haladéktalanul, a hiba pontos leírásával, írásban köteles megkifogásolni 24 órán belül. A közlés késedelméből eredő kárért a megrendelő felelős. A látható hibák későbbi érvényesítése kizárt. Amennyiben a hiba csak aránytalan többletköltséggel küszöbölhető ki, abban az esetben a Megrendelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ez utóbbi esetben a megfizetett Ár a Megrendelőnek visszafizetésre kerül, és a Megrendelő az Árunak a Szállító részére az általa megjelölt értékesítési helyen, vagy postán történő teljes körű visszaszolgáltatására köteles. Ez az eljárás követendő pótszállításkor felmerülő hibás teljesítés esetén is. Az Áru meghatározott tulajdonságaira vonatkozó kötelezettségvállalás csak kifejezett formában és írásban érvényes.. Az ítt írt szavatossági feltételeken túl a törvényes szavatossági szabályok irányadóak.

Felelősség

A Szállító nem felelős az adatoknak a Megrendelő, vagy más tulajdonában álló adathordozón, valamint az elektronikus adattovábbítási csatornákon és hálózatokon bekövetkezett károsodásáért, vagy elvesztésért.
Amennyiben a Megrendelőt a megrendelőlap kitöltéséből eredő hiba következtében éri kár, úgy ezt a kárt maga köteles viselni
A Szállító felelőssége a részére átküldött adatok, vagy a kész munkák megrongálódása esetén a kikötött Ár mértékéig terjedhet. Várhatóan késedelmes kidolgozás esetében a Szállító az Árból arányos csökkentést vállalhat, amely nem haladhatja meg az Áru teljes értékének 25%-át. A késedelem előrelátható idejéről az elállási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatással a Megrendelőt a Szállító értesíteni köteles.

Rólunk mondják

Független vélemények

Értékelés 5/5
A meghívók gyönyörűek lettek, 4.munkanapon meg is érkezett . Kaptunk plussz 1-1 db meghívót és borítékot , nagyon elégedettek vagyunk a minőséggel is
19. 04. 2024
Értékelés 5/5
Pár napja megérkezett a rendelés! Gyönyörű! Azt kaptuk amit kértünk! Gyorsan, precízen dolgoznak! Nagyon elégedettek vagyunk! Mindenkinek csak ajánlani tudom!
12. 06. 2024
Fizetési lehetőségek
Szállítási költség